-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۵, دوشنبه

از کرامات نیویورک تایمز، زنده کردن مرده

جوزف ووتل رییس فرماندهی امریکا درباره مفادات پیمان امنیتی کابل- واشنگتن و مسوولیت های امریکا در دفاع از افغانستان و سرکوب طالبان و ترویزم یک کلمه سخن نمی گوید.


روزنامه نیوریورک تایمز یک باردیگر ادعا کرده است که بحران امنیتی درافغانستان زمینه های تازه یی برای القاعده و دیگر گروه های افراطی به وجود آورده و مقامات افغان وامریکا نسبت به خطرات تبدیل شدن دو باره افغانستان به پناهگاه تروریستی نگرانی دارند.این درحالی است که با رها کردن پیکر بن لادن به دریا (!!) گلیم القاعده را جمع کرده بودند.

نیویورک تایمز به نقل از جنرال جوزف ووتل رییس فرماندهی مرکزی امریکا نگاشته است که حکومت کابل درحال حاضر فقط ۵۰ درصد قلمرو کشور را دراختیار خود دارند. ووتل گفته است که ده درصد خاک افغانستان در دست طالبان است و بقیه سی درصد دیگر، به صحنه کشمکش بین دولت و گروه های مخالف تبدیل شده است. وی اظهار داشته که «ما ازین مساله به تشویش هستیم که طالبان درهمکاری با دیگر دسته جات تروریستی سعی کنند این خالیگاه را به نفع خود پر کنند.»