-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

دروغگویی از اقلیم چخانسور

از مصالحۀ انترنتی با گلبدین چه گل ها چیده اید که با تماس گروه های طالب تروریست آن را دسته کنید؟


هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفته است:
"پس از آن که گفتگوهای صلح بین الافغانی با حزب اسلامی به پیروزی انجامید، اعتبار این پروسه بیشتر شده‌است و ما شاهد برخی تماس ها هستیم که جزئیات آن بعداً شریک ساخته خواهند شد."
 هارون خان! 
از مصالحۀ انترنتی با گلبدین چه گل ها چیده اید که با تماس گروه های طالب تروریست آن را دسته کنید؟

اگر راست می گویی، باری به چخانسور طالب زده، سفر کن که پسوند نام خویش از آن دیار بر گرفته ای. آزمون محالی برایت پیشنهاد نمی کنم؛ فقط یک گروه تروریستی در حوزۀ چخانسور را نام ببر که به ترهات تبلیغاتی هیأت حاکمه لبیک گفته اند؛ همان گروه تروریستی که هرروز در خون شنا می کنند و از رنج های خلایق، متلذذ می شوند. اگر گذارت به چهانسور، فتاد، یک کمره کار را هم با خود ببر که راست و دروغ سفرت را مستند کند. سلف حکومت کنونی ( حامد کرزی) نیز ازین لون دروغ ها بسیار می بافت؛ و حتی فضاحت تا آن جا پرکشید که دکانداری از کویته به اشارۀ ای اس آی بیامد و ثروت نقدی را از بیت المال مردم گرسنه با خود ببرد. گزافه نباشد که مقامات روسیه شما را به حمایت و انتقال تروریست ها به شمال افغانستان متهم کرده اند.