-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۱, پنجشنبه

دولت چه گونه «آماده گی نظامی» علیه پاکستان دارد؟

اشاره: اعلامیه ارگ یک رمز عبور بسیار جدی درخود دارد که پاکستان آن را میداند. چانس تاریخی افغانستان این است که هیولای نرم هندی از خوست تا آمو، درگردش است.


حکومت افغانستان هشدار می‎دهد که اگر کشورهای حامی تروریزم به حمایت از شورشیان در افغانستان ادامه دهند، به هر گزینه متوسل خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت در حال حاضر تمامی گزینه‎ها به شمول گزینه نظامی در روی میز قرار دارد.
مرتضوی افزود همه می‎دانند که کدام کشور حامی تروریزم در منطقه است و آن کشور به گفته ارگ، باید به حمایت از شورشیان دست بردارد.