-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۵, یکشنبه

ماهیان کوچک رود بار ریاست اجرائیه

عبدالمنان «شیوای شرق»
رياست اجرايي رودباركوچك براي ماهيان كوچك است. سوداي نهنگ شدن در اين رودبار غريب محال است. دستآوردها و كنش هاي اين ماهيان كوچك را ديديم. ادامه اين رياست مصرف شدن بيهوده پول هاي گزاف بيت المال است. بودن و نبود اين ماهيان كوچك و اين رود بار كوچك براي مردم سودي ندارد. بنابراين بايد اين معيشت خانه، آشپزخانه مشاورين بسته شود. ما به شاه مورچه گان نياز نداريم!!