-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۵, یکشنبه

حمام سونا به قوماندان زرداد بوک شد!

بقیۀ مراجعان حمان سونا به افتخار زرداد جنایتکار از آن جا اخراج شدند.ویدا «ساغری» ساعات قبل نوشت که « زرداد چهارشنبه ها تحت حفاظت و حمایت یکی از وکلای پارلمان به سونایی در غرب کابل رفته خوش گذرانی می کند! 
تروریست زا، تروریست پرور و حامی تروریست خود ما هستیم.
درین حال بشیرقاسانی نوشته است: منابع موثق میگویند زرداد فریادی از ساعت نه تا یازده شب چهارشنبه (اول جدی) در یکی از حوض‌های(سونا) غرب کابل دیده شده است.
این سونا از سوی نذیر احمدزی عضو مجلس نمایندگان به گونه ویژه برای خوش گذرانی زرداد بوک شده و بقیه مردم به بهانه‌ی این که سیستم آب رسانی و برق‌های حوض تعمیر می‌شوند، اخراج شدند.