-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۳, سه‌شنبه

هارون نجفي زاده گزارش داده است كه جنرال دوستم تنبان احمد ايشچي را پایین کشیده و به افرادش دستور داده که بر وي تجاوز کنند.
ايشچي گفته است كه افراد جنرال دوستم اکت تجاوز را کردند و بعد با برچه و تفنگ به جانش افتادند.
به گفته وي افراد جنرال دوستم از اين جريان فیلم گرفته و او را پنج روز بدون تنبان پیش خود نگهداشتند.