-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه

خربطۀ الماس دکترسپنتا - کرزی دربازار دوبی

احمد وحید «طاهری» برادرسپنتا و سابق مشاور حامد کرزی در نقش معامله گر الماس ها


خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که احمد وحید «طاهری» برادر دکتر رنگین دادفر سپنتا اخیراً از داخل افغانستان چند قطعه الماس را که بهای واجبی آن از سوی خودش مبلغ 17 میلیون دالر اعلام شده، برای فروش به بازار پررونق دوبی انتقال داده است. 
احمد وحید طاهری سابق مشاور حامد کرزی بود. منابع مطلع دربازار دوبی گفته اند که الماس ها مال مشترک دکترسپنتا و کرزی است. احمد وحید طاهری با بازرگانان تردست ایرانی که از جاذبۀ الماس ها به وجد آمده اند؛ سرگرم رایزنی و چانه بازی است. 
صاحب اصلی الماس ها نا شناخته است  و برخی گمان می برند که ممکن است حین سفرهای جوره یی کرزی و سپنتا در زمان قدرت، تحفۀ کدام رئیس جمهور یا سلاطین عرب بوده باشد. درگزارش آمدها ست که الماس ها تا کنون به فروش نرفته و احمد وحید طاهری ظاهراً منتظر یک گروه از بازرگانان اروپایی به دوبی است تا معامله یی به صرفه صورت پذیرد.

احمد وحید طاهری به خریداران برجسته جواهرات گفته است که اگر الماس ها به فروش برود، وی انواع احجار قیمتی دیگری را به خریداران پیشکش خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که انتقال غیرقانونی احجارپر بها از فرودگاه های افغانستان به چه شکلی صورت می گیرد؛ اما قطعاً بدون تبانی با مسئولان امنیتی فرودگاه ها، چنین کاری محال است. 
درگزارش اشاره شده است که در هفته های اخیر افکار عامه درداخل افغانستان به رویداد های هیجان انگیز نظیر قضیه جنرال دوستم- ایشچی متوجه است و کرزی- سپنتا تقریباً درحاشیه و سکوت قرار گرفته اند و با استفاده از همین فرصت احتمالاً برنامه تبدیل جواهرات مشکوک به پول روی دست گرفته شده است.