-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۰, جمعه

جنرال دوستم پس از توافق با نماینده گان ارگ کابل و ضمانت سفارت امریکا به کابل آمده است. اکنون در قلمرو عطا محمد نور، همه چیز «تحت مدیریت» است. اما سازش مجدد اروپا و امریکا با جنرال دوستم قطعی نیست؛ شکننده است و به آب و هوای تعاملات پشت پرده مستقیم رابطه دارد. هرسه مرجع- امریکا، اروپا وارگ- از کاریزمای زوال ناپذیر دوستم حساب می برند.