-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۹, دوشنبه

همسویی چین و روسیه با تروریزم طالبی

الکسی دیدوف سفیر روسیه دراسلام آباد می گوید: وضعیتی را که ما درافغانستان شاهد آنیم، متاسفانه ناراحت کننده است و این وضعیت خوشبینی به بار نمی آورد.  این به خاطر آن است که درافغانستان سه عنصر اساسی از قبیل اقتصاد خود بسنده، حکومت داری خوب و اردوی نیرومند وجود ندارد.
سفیر روسیه با این سخنان خویش در واقع به ضرورت نشست سه جانبه پاکستان، روسیه و چین در باره بحث برسر اوضاع جاری در افغانستان که قرار است در ۲۷ دسامبر در مسکو می شود، اشاره داشت. روسیه وایران آشکارا وبه طور رسمی اعلام کرده اند که با گروه تروریستی طالبان درتماس و مشوره قرار دارند تا در رابطه با مقابله با گروه تروریستی داعش راه های عملی جستجو کنند. دپلوماسی پاکستان در منطقه توانسته است که پای سه کشور عمده - روسیه، چین و ایران را به نفع خود بکشاند.