-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه


تایمز اف اندیا گزارش داده که پلیس در مسکو به علت دریافت تهدید های امنیتی، سه هزار نفر را از سه ایستگاه خط ریل خارج کرده است. خبرگزاری تاس گفته است که نیروهای امنیتی با استفاده از سگ های آموزش دیده، سرگرم تفتیش ایستگاه های کازانسکی، لیننگراد و یاروسلافسکی اند.