-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

جنرال دوستم را قصداً به روسیه وایران سوق می دهند


کشورهای غربی به شمول امریکا با چسپیدن به شکلیات حقوق بشر در مورد دوستم، سیاسی عمل می کنند؛ اما آیا حذف جنرال دوستم از حکومت کابل کارآسان است؟
اتحادیۀ اروپا: اگر به جنرال دوستم سزا داده نشود، کمک به افغانستان را متوقف میسازیم.


جنرال دوستم دست بالایی در امن نمودن ساحات شمال دارد. ممکن است با این مسایلی که پیش کشیده شده، جنرال دوستم حذف شود و ناامنی ها راحت تر به سمت شمال گسترش پیدا کند.

 سیدمعروف جاهد هاشمی آگاه امور سیاسی در برنامه «پس از خبر » گفت: این قضیه بسیار سخت برنامه ریزی شده است، وقتی ما می بینیم که پارلمان کانادا، انگیس و استرالیا روی این موضوع بحث می کنند و می گویند که این قضیه قضیه ای حقوق بشری است وباید حتما بررسی شود و از طرف دیگر هم دخالت آمریکا مبنی بر معاینات ایشجی انجام می شود و بعد هم اعلام می کند که بلی این قضیه درست است. این مسایل بیانگر این است که این مساله، مساله ای بین المللی و از قبل برنامه ریزی شده است و برای حذف جنرال دوستم و کشانیده شدن جنگ به سمت شمال است.

وی افزود: جنرال دوستم دست بالایی در امن نمودن ساحات شمال دارد. ممکن است با این مسایلی که پیش کشیده شده، جنرال دوستم حذف شود و ناامنی ها راحت تر به سمت شمال گسترش پیدا کند تا آمریکا از طریق نفوذ به کشورهای آسیای میانه که در حقیقت مدافع روسیه هستند، روسیه را از پای در آورند.