-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه

من تاجک نیستم؛ فارسی نویس هستم

یادداشت تاریخی پرتو نادری، شاعر، پژوهشگر و روزنامه نگار که با قلم وجدان نوشته شده است.


من سگ « یون » را به کرزی و اشرف غنی برابر نمی کنم. آن دو منافقان بزرگ اند! یون فاشیست بزرگی است؛ اما صاف و صادق . مرد استوار در راه خویش. جنید بغدادی پای آن دزد را بدین سبب در چار راه بغداد بوسیده بود. یون! من هم دست ترا می بوسم؛ چون راهی را که برگزیده ای ؛ سر خود را بران خواهی کرد!!!
یون عزیز من!
دوست من!
خدای تو پشتون است!
ییغمبر تو پشتون است!
انسانیت تو پشتون است!
می اندیشی که حتا خدا جهان را را برای پشتون ها آفرید!
تو چقدر بزرگی ! که حتا دیوانه گی های عصمت قانع را هم می توانی تحمل کنی، چون او به اندارۀ یک سطر تو هم نویسنده نیست، او ریزه خوار خوان گستردۀ اندیشه جهان نژادی تو است! 
یون من! یادت هست که برای تسلیت علی سینا به خانه ام آمدی و چهره ات اندوه بزرگی داشت ، تو آمدی ؛ اما بسیاری ازتاجیکان نیامدند، حتا شماری شاعران و نویسنده گان شان هم . من از همان روز دیگر تاجیک نیستم؛ پیش از آن که تاجیک باشم؛ انسانی هستم که به زبان فارسی دری می نویسم. یادت هست که در هند با اشاره به خانمم می گفتی پرتو! متوجه خواهرمن باش که در کنارت در این سفر خوش باشد و دق نیارد!
یون! تو مرد با اصولی هستی! باور کن اگر روزی فاشیستت شوم ترا به پیمبری بر می گزینم!
پرتو نادری