-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲, پنجشنبه

شورای حراست: غرب عامل اصلی جنگ درافغانستان است

وقتی ما مشکل را در میان آمریکایی ها و مخالفانشان در منطقه می بینیم، عاجل نتیجه آن را به صورت انفجار در کابل و در جاهایی دیگر از افغانستان می بینیم.


مسعود ترشتوال استاد دانشگاه و سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان، در برنامه «حاشیه خبر» گفت: در جنگ افغانستان چهار طرف یا چهار محور مهم دخیل است. سه محور آن بر می گردد به جغرافیای بیرون افغانستان و یک عامل هم داخلی است. در عوامل بیرونی، آمریکا و متحدان غربی شان یک طرف قضیه هستند، همچنین دو سه تا از کشورهای متحد آنها طرف دیگر قضیه هستند و کشورهای منطقه و همسایگی های ما غیر از پاکستان طرف های دیگر جنگ داخلی افغانستان می توانند باشند. طالبان در اینجا خودشان به عنوان یک محور تصمیم گیرنده فعال با دیپلماسی و تعریف دقیق از سیاست داخلی و خارجی حضور ندارند، بلکه این فرصت را دیگران برایشان فراهم می کنند و عامل داخلی که در حقیقت بستر مساعد هر سه محور را فراهم کرده، موجودیت یک حکومت ناتوان و ضعیف در داخل افغانستان است. حکومتی که نتوانسته توانایی و قابلیت لابی گری و اقناع دیگران را به نفع مسایل امنیتی افغانستان و به نفع منافع امنیتی کشور، داشته باشد.

وی افزود: به عنوان یک شهروند افغانستان این نکته را می گویم که ما باید جهت جنگ افغانستان را روشن کنیم. یکی اینکه جنگ افغانستان را از سطح جنگ استخباراتی و یک جنگ کلان منطقه ای به یک جنگ داخلی تقلیل ندهیم. جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست. امروز جنوب افغانستان از جنگ آسیب دیده، شمال افغانستان آسیب دیده، مناطق مرکزی افغانستان آسیب دیده و شما در هیچ جای افغانستان به عنوان شهروندان این کشور احساس آرامش و امنیت نمی کنید.

ترشتوال، معتقد است حکومت افغانستان در حال حاضر هیچ تعلق خاطری به افغانستان ندارد و افزود: کسی که ادعای تعلق به جغرافیای افغانستان را داشته باشد نمی آید فرصت را برای کشت و کشتار هموطن خویش مساعد کند. بنابراین این موضوع هم برمی گردد به اینکه ما جنگ افغانستان را روشن کنیم که جنگ افغانستان جنگی استخباراتی و جنگی بیرونی است. افغانستان قربانی سه محور جنگ نیابتی است. امروز تنش میان اسلام و آباد و دهلی را در افغانستان می بینیم که روز بروز هم افزایش پیدا می کنند انفجار در کابل، پکتیا، ننگرهار و جاهای دیگر افغانستان را می بینیم.

وقتی ما مشکل را در میان آمریکایی ها و مخالفانشان در منطقه می بینیم، عاجل نتیجه آن را به صورت انفجار در کابل و در جاهایی دیگر از افغانستان می بینیم. همینطور رقابت های زیادی در کشورهای دیگر مانند چین و روسیه و دیگر همسایه ها می بینیم که هزینه آن را مردم افغانستان می پردازند. چرا ما باید تاوان رقابت منافع دیگر کشورها را در کشور خود بپردازیم. عامل آن بسیار روشن است و این برمی گردد به موجودیت یک حکومتی که در تیوری های مربوط به دولت سازی و حوزه جهان سوم، دولتی ناتوان و دولتی ضعیف و دولتی ورشکسته برایش عنوان می شود.

سخنگوی حراست و ثبات افغانستان، درمورد جنگ افغانستان از جانب عامل داخلی بیان داشت: دو دلیل به دولتی ضعیف برمی گردد. یک دلیلش این است که اختلافات درون نهادی حکومت چنان ریشه دار و عمیق است که تمام جوانبی که در حکومت افغانستان شریک هستند در دو محور اجماع ندارند. یکی عدم وجود تعریف دقیق از دشمن و دوست در ارکان حکومت است که این اختلافات درون نهادی خود سبب شده است که فرصت مساعد را برای مداخله گری های یک دیپلمات در امور داخلی افغانستان که برج حاکمیت ملی دقیق ما است مساعد و فراهم کند . دوم، در بحث رسیدن به مصالحه و گفتگو و مذاکره هم اجماع وجود ندارد. ما به عنوان شورای حراست و ثبات افغانستان موقف خود را بسیار روشن اعلام می کنیم که از هرجایی که صدای صلح بلند شود مورد استقبال و حمایت ما است اما باید گفت که قیمت این صلح چه باید باشد؟