-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

چرا ترکیه قاتل اندری کارلوف را عاجل کشت؟

تروریست ترک هیچ راه فرار نداشت و نیروهای ترکیه می توانستند بازو و پاهای او را زخمی کنند تا خودش زنده بماند اما این کار را نکردند.
 

 
در سی ساعت اخیر فکر من برای این پرسش جوابی نیافت که  نیروهای امنیتی ترکیه چرا قاتل اندری کارلوف را آن چنان عاجل به قتل رسانیدند؟
 
قاتل که درکارش با سرعت عمل کرده بود، برای کشتن وی دو برابر سرعت عمل نشان داده شد. درترورهای پیچیده و بسیار مهم، معمولا عامل ترور بعد از آن که وظیفه خود را به سر می رساند، از سوی عامل مرحله دوم ( که عامل قتل از آن آگاه نمی تواند باشد) حذف می شود تا اسرار آشکار نشود. آیا نیروهای آموزش دیده ترک از فهم همین نکته ساده غافل بودند؟

نه، چنین غفلتی ممکن نیست.
 
 در کشتن نماینده خاص یک کشور بزرگ، چنین اتفاقی فقط به سوال های سرشار از تشکیک وظن دامن می زند. کشتن قاتل کارلوف تقریبا تکرار قتل عاجل تروریست دومی عرب است که بعد از انفجار در خواجه بهاء الدین موفق به گریز نشده و زنده دستگیر شده بود. درآن قضیه، انجنیرعارف - کشنده تروریست زنده عرب- زنده وسلامت است و کسی او را مجبور نتوانسته است که بگوید عرب دومی را چرا با سرعت از بین برد؟
 
اما درمورد کشتن سریع قاتل کارلوف، این سوال درشت به ذهن می آید که آیا او از سوی نیروهای امنیتی ترکیه به هلاکت رسید یا از آدرس دیگری که درهمان حوالی می پلکیده است؟ تروریست ترک هیچ راه فرار نداشت و نیروهای ترکیه می توانستند بازو و پاهای او را زخمی کنند تا خودش زنده بماند اما این کار را نکردند.