-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

من از جرأت این «سردار» جعلی کیف کردم!

نیویارک تایمز
 اشاره: سردارهای اصلی چنین کاری از دست شان ساخته نیست.


روزنامه نیویارک تایمز در شمارۀ اخیر خود به بازداشت شدن یک افغان که با هویت جعلی خود به کار های عجیب و غریب دست زده، مطلبی را به نشر رسانده‌است.

به نوشته روزنامه، در طول ده ها سال زمینه برای کار های مساعد شده که بعضاً حیران کننده می‌باشند.

روزنامه به داستان یک افغانی که خود را به نام سردار زمری معرفی کرده و اخیراً در مزار شریف دستگیر شد اشاره می‌کند.

روزنامه می‌افزاید سردار زمری اخیراً با هویت و کارت تقلبی خود با هلیکوپتر نظامی به شمال افغانستان رفته و به نماینده‌گی از شورای امنیت ملی افغانستان به افراد جایزه اهدا کرده‌است.

او همچنان چندی پیش از زندان پنجشیر دیدن کرده و خود را مفتش فرستاده شده از سوی حکومت مرکزی معرفی کرده بود.

به نوشته روزنامه در ننگرهار و هلمند او خود را بنام نواسه داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان معرفی کرده و زمین ها را به فروش رسانده‌است در حالی که این مرد پدرش در شمال افغانستان آرد فروشی می‌کند.

روزنامه می‌نویسد اعضای خانواده زمری گفته اند که او از آغاز جوانی با چنین کار ها مردم را فریب می‌داد؛ اما ده ها سال جنگ و نا بسامانی زمینه فراختر را به چنین مردم مساعد ساخته و دیگران هم با چهره غیر واقعی خود به اقدامات مشابه دست زده‌اند، از جمله یک شخصی که به گمان اغلب در شهر کویته دوکاندار بود، خود را یکی از رهبران طالبان معرفی نموده و در کابل با مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات کرده بود.