-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

صحبت ترمپ با دکترغنی ( با تأخیر)

به گزارش رویترز، دونالد ترمپ به روز جمعه با دکترغنی صحبت تلفنی کرده است. دربیانیه تیم انتقال قدرت به رهبری ترمپ آمده است که دو طرف در مورد خطرات و تهدید هایی که دو کشور به آن مواجه اند، صحبت کرده و تعهد کرده اند که درهمکاری نزدیک و مبارزه  با تهدید های فزاینده،  کار خواهند کرد.