-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۶, دوشنبه

چرا عطا «نور» مبارزه با طالب را ترک کرده؟

هارون «سمرقندی»


چرا عطا محمد نور در باره ناامنی های شمال و طالبان جنایت کار لب باز نمی کند؟
مذاکره در باره چه؟
چرا اصلا در باره طالبان چیزی نمیگویند ؟ 
همین اکنون بدترین مشکل تاجیک ها حضور طالبان بالای سرزمین اجدادی شان است یا چیزی دیگر؟
زمانی که ننگ و ناموس و خاک تاجیکان مورد هجوم واشغال قرار گرفته برای عطا محمد نور مهمتر از این چه است که مبارزه علیه طالب را ترک کرده ودنبال آن کار مهم است که گویا پیش غنی می باشد ؟
چرا در جلسات و شورای رهبری جمعیت هیچ چیزی در باره مبارزه با طالبان گفته نشد ؟
مگر روزانه ده ها نفر توسط حملات طالبان کشته نمیشود ؟
مگر طی یک سال گذشته ده ها هزار انسان توسط طالبان کشته نشده ؟
پس اولویت رهبران چیست ؟
شماری از شهروندان به خاطر چه از این مالکان ثروت باد آورده حمایت میکنند ؟