-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۱, یکشنبه

پیشروی داعش

افراد داعش روز جمعه توانستند در پی درگیری شدید با ارتش سوریه به ورودی های شهر باستانی پالمیرا (تدمر) برسند و گفته شده این شهر را محاصره کرده اند. این در حالی است که نیروهای ارتش آزاد سوریه وارد اولین محله های شهر الباب شده اند.
اشاره: تحرکات داعش درافغانستان چرا کرخت شده؟ مجریان منطقه یی داعش هنوز به اشاره ابروی ترمپ چشم دوخته اند که چه خواهد شد. اما داعش مثل طالب، دیگر منحصراً در دست عربستان وامریکا نیست. درهفته های اخیر، پاکستانی ها عملیات انتحاری بر مراکز مهم درافغانستان را به حالت تعلیق درآورده اند. از تغییرات درامریکا مشوش هستند.