-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

نیویورک تایمز حالا ساز دیگری می زند

نیویارک تایمز می نویسد، با آن که اکنون امریکا بدین باور است که یگانه راه حل برای جنگ افغانستان، مصلحت سیاسی است اما در حال حاضر تلاش‎های صلح به گونه متوقف شده‎است.
نیویورک تایمز درین باره خاموش است که رهبران طالبان درنظارت قطر و استخبارات امریکا، مصروف کدام امور پرفیض هستند؟ حالا که طالبان چند صاحب پیدا کرده اند، نیویورک تامیز شاهدی می دهد که دیگر صلحی درکار نیست!