-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۲, جمعه

جوزف ووتل: افغانستان به جنگیدن می ارزد

اشاره: از زمان پیروزی ترمپ، جنرالان ارتش امریکا دو باره چشم به افغانستان دارند.


به گزارش  ( Military.com) جنرال جوزف ووتل فرمانده مرکزی ارتش امریکا به  روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی گفت وی خواهان کاهش زودهنگام تعداد سربازان امریکا درافغانستان نیست و تصمیم در باره حفظ نیروها در افغانستان یک «پیام قوی» را می رساند.
جوزف ووتل از موجودیت یک نیروی بزرگ در افغانستان حمایت کرد. وی اظهارداشت:
من فکر می کنم که این مساله یک پیام نیرومند به ائتلاف ضدتروریزم می دهد. من قطعاً بدین باورم این مساله پیام نیرومندی به نیروهای مسلح و مردم افغانستان نیز است؛ بنا برین من برای حفظ و حراست از آینده، شدیداً طرفدار حفظ قوت ها درین کشور هستم.
جوزف مشخص گفت: من فکر می کنم که جنگیدن در افغانستان ارزشمند است. به عنوان یک نظامی که درنخستین کارزار نظامی در اکتبر سال 2001 در افغانستان اشتراک داشتم، نسبت به جنگیدن وحفظ نیروها درین کشور امیدوار می باشم.