-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۲۶, جمعه

این گوشه پرده هنوز بالا نرفته است

دکترظاهر طنین و سید طیب جواد، درجهت خدمت داوطلبانه و سرسپرده تر از اسماعیل یون و جنرال طاقت، در تک قومی سازی حاکمیت سیاسی، خصوصاً مسیر سیاست خارجی، نقش زیانبار و کلیدی اجرا کردند. سطح و ژرفای تخریب اعتبار و حیثیت گروه های «ضدطالبان» از سوی آن ها درمحافل بین المللی، گیج کننده است. کمتر کسی ازین موضوع اطلاع دارد. این دو، در راستای حرکت مصئون کاروان سیاسی «نادرخانی» درقرن بیست و یک، کارهایی کرده اند که حیرت ناک است. من فکر می کنم که باید منتظر یک رشته مدارک درین باره باشم. سیدطیب جواد، اکنون کنار دکترعبدالله خودش را رسانده است. آن ها پوره مدلل شده اند که عبدالله، زمین نرم و همیشه مرطوبی است که هربذرخبیثه می تواند درآن به ثمر بنشیند.