-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۳۰, سه‌شنبه

ترانزیت خبر به شیدا محمد «ابدالی» سفیر دردهلی

کلاه‌برداری ترجمان‌های افغان در هندوستان را جدی بگیرید!
این گزارش دقیق از آدرس طاهر قادری تحریر شده و من آن را از نمایۀ مصطفی فرزداد رو برداری کردم. 

اشاره: من پنج سال دردهلی زنده گی  کردم. این گزارش از هرجهت کامل است؛ حتی شماری از کارکنان سفارت افغانستان دردهلی نیز با بهره گیری از وسایط سفارت به کار ترجمانی وانتقال مریضان اشتغال دارند. مطمینا خیلی از شهروندان کشور که برای تداوی به هند می‌روند با معضله زبان دچار بوده‌اند. اکثریت هموطنان برای حل مشکلات شان در شفاخانه‌ها از «ترجمان‌های» افغان کمک می‌گیرند. تعداد این ترجمان‌ها فعلا به صدها نفر می‌رسد، از خانواده‌هایی که در هند درخواست پناهندگی داده‌اند تا دانش‌جویان افغان (دختر و ‌پسر) در هند.
عجب زدن زدن است!
داستان‌های این ترجمان‌ها تقریبا روی زبان‌های همه است، ولی هیچ کس اقدامی نمی‌کند. 
پیره‌مردی را دیدم که گاو و زمینش را فروخته تا نواسه‌اش را تداوی کند. پیره مرد می‌گوید ۱۵۰۰۰ دالر مصرف کرده و نواسه‌اش چنان می‌نمود که هنوز در وضعیت اولی باشد.
منفعت ۵۰/۵۰
بر بنیاد روایت چند دوستم در هند، هر ترجمان با تمام شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و دواخانه‌ها قرارداد دارد و از مجموع صورت‌حساب‌ها ۵۰ درصد پول به جیب ترجمان می‌رود. 
داستان پیره‌مرد را فرض کنید. ۱۵۰۰۰ دالر مصرف کرده، ۷۵۰۰ دالرش به جیب ترجمان و ۷۵۰۰ باقی مانده به شفاخانه رفته. حتما شفاخانه از این ۷۵۰۰ - ۳۰۰۰ دالر خدماتش را بلندتر حساب کرده. پول باقی‌مانده ۴۵۰۰ دالر می‌ماند و مشخص است نواسه پیره‌مرد باید تداوی نشده باشد.
آسانسور - ام آر آی ترجمان‌ها
خانم کهن‌سالی برای زنی که کنار دستش نشسته بود یکی دیگر از داستان‌های هولناک این کلاهبرداران را تعریف می‌کرد. این خانم سرطان دارد و دار و ندارش را فروخته تا به هند بیاید و عمل شود. یکی از ترجمان‌ها این خانم را سه بار در آسانسور (لفت) شفاخانه بالا و پایین می‌کند و می‌گوید شما «ام آر آی» شدید. یک مقدار ادویه احتمالا پراستامول و این‌طور چیزها را برایش می‌گیرد و می‌گه بی‌بی جان شما تک و تکله شدید - برین به‌خیر!
جدی بگیریم!
از همه رسانه‌های عزیز خواهش‌مندم این موضوع را جدی بگیرند. دلیلی که هموطنان ما پول زیاد مصرف می‌کنند و جور نمی‌شوند این است که نصف پول را دزد می‌برد و نصف دیگرش را فالبین. 
من‌هم این موضوع را به طور جدی با دوستانم در سفارت/کنسولگری‌های هند و مسوولان مربوطه افغان در میان می‌گذارم.
اشاره:
پلیس هند ازنظرعملیاتی علیه این چنین شبکه های خاین، دردنیا ممتاز است. من پوره اطمینان دارم که اگرجناب سفیر به حل مسأله تمرکز کند، کمپاین غارت در دهلی به آسانی خاتمه می یابد.