-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۹, پنجشنبه

حنیف اتمر: بی بی گل ۱۵۰ ملیون دالر به حساب فرزندش ریخته است.

آقای اتمر گفته است سلام رحیمی آدم نامردی است و درشأن وی، خواص زنانه بیشتر از خصلت های مردانه است.
خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که حنیف اتمر مشاورشورای امنیت ملی درجمع تاجران وفعالان سیاسی مقرب به خویش، دکترغنی را فردی آزمند به پول، قدرت خواه و دارای حالتی غیرعادی از نظر روانی قلمداد کرده است. 

 اتمر گفته است: رولا  غنی در مدت  دوسال گذشته  ۱۵۰ ملیون  دالر را برای  فرزندانش درامریکا منتقل کرده است. آمریکایی ها ازاین  جریان آگاه اند؛ اگر  آن ها  شریک  فساد  نیستند  چرا  درمقابل  این  زن  فرتوت  خاموش  هستند؟

 اتمر درمحضرتاجران «خودی» برموردِ دیگری نیز انگشت گذارده و گفته است که  فرزند  خانم رولا غنی چهل  موتر قیمت بها را  از مشهور ترین کمپنی های مشهور جهان  نزد خود  جمع آوری کرده است.  طبق  معلومات، شخص مذکور چندین مشاور  لباس  وآرایش  را  استخدام کرده است که چنین امکاناتی باد آورده برای فرزندان دونالد  ترامپ  هم  میسر  نیست.
براساس شکوائیه های حنیف اتمر، دراین  وطن  کسی  جرأت  نمی کند عکس  قصر های  مجلل  فرزند اشرف غنی به اشتراک بگذارد.
 اتمر گفته است سلام رحیمی آدم نامردی است و درشأن وی، خواص زنانه بیشتر از خصلت های مردانه است. اتمربا دریغ گفته است که دربرابر موجی از غداری ها و انحرافات، دست و زبان وی بسته است.

گفتن دارد که  فرید ماموند زی مشاور ارشد اتمر نیز درمجلسی در دوبی عین ادعا ها را برزبان آورده بود.