-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آذر ۱۴, یکشنبه

دولت اسلواکی لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن دین اسلام در این کشور اروپایی به رسمیت شناخته نمی شود.
به گزارش ایسنا از روسبالت، این قانون توسط حزب ملی راست افراطی اسلواکی  مطرح شد که به تصویب رسید.
همچنین بر اساس قانون جدید اسلواکی ادیانی که بیش از 50 هزار نفر پیرو داشته باشند می توانند درخواست به رسمیت شناختن خود را به دولت مطرح کنند. این رقم پیش از اصلاحیه 20 هزار نفر بود اما شامل  دین اسلام نمی شود.
 در همین حال، با توجه به آخرین سرشماری، تعداد مسلمانان در اسلواکی بیش از دو هزار نفر است.