-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۷, جمعه

نصرت رحیمی: در وردک 116 ملای خیالی وجود دارد!

اشاره: وضعیتی در وردک روان است که مردم چاره یی ندارند جز این که دست دادخواهی به طالبان دراز کنند.


نصرت «رحیمی» دادخواه مدنی اهل ولایت وردک می گوید که از جمع 120 ملا و مولوی در ولسوالی های آن ولایت که معاش های شان از سوی وزرات حج و اوقات حواله است، معاش 116 تن از آنان از سوی مقامات محلی حیف و میل می شود.

نصرت که در برنامۀ «محور» تلویزیون طلوع صحبت میکرد، متکی به یافته های مستندی که در اختیار داشت، گفت که 116 ملای خیالی در وردک وجود دارد.
به نظر می رسد که ملا ها واقعی اند؛ اما چون معاش شان به جیب فساد سالارن می ریزد، ملای خیالی به حساب می آیند. حال که این مسأله فاش شده، ملاهای خیالی وردک اگر به جوش و خروش بیایند، تخت و مقام والی را واژگون خواهند کرد.

نصرت رحیمی همچنان گفت که ولسوال منطقه جرگه در وردک، سه سال است که درکابل ساکن است و به جای آن که به خدمت ولس برسد، خانه شخصی خود را در نزدیکی دفتر ولسوالی، ماهوار مبلغ چهل هزار افغانی به قوماندانی پلیس محلی به کرایه داده است. هرگاه طالبان با سلاح های سنگین وسبک به ساختمان خانه اش حمله ور می شوند و خساراتی به بار می آید، والی فوری به دفتر ولایت رفته و از بودجه دولت برای خانه خود جبران خساره می کند.

نصرت رحیمی برفساد دیگری نیز انگشت گذاشت و گفت: افراد والی وردک به شمول آشپز وی عقب دستگاه توزین لاری های باربری حاضر شده و از هر موتر 3500 افغانی می گیرند؛ بی آن که تعرفه رسمی وزارت مالیه را به آنها بسپارند. وی اظهارداشت که عاید ماهانه ترازوی موتر ها حدود 75 لک افغانی می شود که همه اش به جیب والی وهمکارانش می ریزد.