-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۵, شنبه

محمد زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویسا چاپ کابل می گوید: «وقت آن رسیده است که حکومت افغانستان  همه قرار دادهای خود با امریکا را لغو و به اجماع منطقه ای علیه هژمونی امریکا که در حال شکل گیری است، بپیوندد.»