-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه

مطالب پرخواننده در «گزارشنامه افغانستان»

مجموع رقم خواننده گانی که طی پنج سال اخیر گزارش نامه افغانستان را باز کرده اند، تا دو روز دیگر، به 12 میلیون خواهد رسید.تعداد خواننده گانی که تا کنون گزارش « بی بی گل 150 میلیون دالر را به حساب فرزندش ریخته» را به طور مستقیم مرور کرده اند، بیش از چهل هزار نفر است و خط تماس گزارش مذکور هنوز فعال باقی مانده است.

مطلب « اسلحه و مهمات از پنجشیر به داعش می رسد» تا این دم، به وسیلۀ بیش از 21 هزار کاربر به طور مستقیم مطالعه شده و مراجعه هنوز ادامه دارد. 

مطلب، «بفرمائید جنرال دوستم را بازداشت کنید» ظرف 13 ساعت، قریب یازده هزار بار خوانده شده و هنوز هم خط تماس با آن داغ است.
مطلب «درد مشترک امرالله صالح،عطامحمد نور و اسماعیل خان» بیش از هشت هزار خوانندۀ مستقیم داشته و هنوز مفتوح است.
جا دارد که با انتشار آمار بالای خواننده گان گزارشنامه افغانستان، از همکاران  میهن پرست، گمنام و عدالت طلب این روزنامۀ انترنتی درکابل و دیگر ولایات افغانستان که دقیق ترین گزارش ها و جریان های پس پرده را تا کنون برای مردم خویش تهیه کرده اند؛ از صمیم قلب سپاسگزاری کنم. روزنامه نگاری اپراتیفی چالش های عدیده یی دارد؛ اما به نظر می رسد که این ژانراطلاع رسانی، درافغانستان بهتر از هر شگرد دیگری می تواند افکار عمومی را زنده نگهدارد. ( رزاق مأمون)