-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۷, جمعه

فرشته «سما» از استاد فتح علی خان چه آموخته است؟

فرشته «سما» نگارۀ یادگاری خود با استاد فتح علی خان مرحوم را پیوسته نشر کرده است. اما من ( رزاق مأمون) بیش از نیم قرن زنده گی کرده و هنرمندان عزیز کشورم را از روی فرآورده های هنری شان کم وبیش می شناسم؛ مگر تا امروز نفهمیده ام که فرشته سما چرا و برای چه خودش را در آواز خوانی «کشته نی» زده است. به خصوص، سوال درشت تری در ذهنم پیدا شده است که ایشان از استاد فتح علی خان چه آموخته است؟ من در «کلیپ» های موصوف به غیر از تلاش رنجبار برای نمایش شخصی کدام هنری ندیده ام.