-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

قیام «شورای انسجام» علیه عطا محمد «نور»

به نظرنمی رسد که شورای انسجام یا شورای اضطراری منعقده در پروان، توان پیشروی های عطا نور را سد شده بتواند.این شخصیت ها که درانظار عمومی کمترشناخته شده یا معروف هستند، به عنوان بخشی از دعوا در اوج بحران رهبری جمیعت اسلامی ظهور داده شده اند. احمد ضیأ مسعود، یونس قانونی و دکترعبدالله سپر دفاعی نیرومندی علیه عطا نور ایجاد کردند.