-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

بودجه شورای سراسری مفت خوران


اسناد رسمی زیر، بیانگر بی پروایی حکومتی ها در مصرف بیت المال و مبالغی است که از مردم به نام های مختلف مالیه می گیرند.