-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

سیب پوسیدۀ «جلالت مآب» خود به خود فرو افتاد

تیم ارگ که از برکت عبدالله، گردنه ها را یک تنه فتح کرده، حالا بی تردید، از عبدالله در مقابله با تهور و زیاده خواهی های تیم عطا «نور» حمایت خواهد کرد.


خبر مخابره شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که عطا محمد «نور» با ایجاد یک زیرساخت تشکیلاتی و اجندای متکی بر واکنش فعال نسبت به سقوط سیاسی دکترعبدالله، نخستین دسته بندی سیاسی ونظامی را بنیان گذاشته است. به نظر می رسد که تیم سیاسی بر محور اردوگاه بلخ- کوهدامن، به یک دورۀ خمود و کرختی به شدت مشکوک از سوی دکترعبدالله خاتمه داده و در نبردگاه تازه یی، حضور آراسته است.
 در صف بندی اخیر، عطامحمد «نور» تنها نبود؛ بلکه دگرجنرال عتیق الله بریالی ، نجیب آقا فهیم، علم خان آزادی، خلیفه نوین از هرات، کلیم الله نقیبی، قوماندان حضرت علی، قوماندانان پهندشت کوهدامن- امان الله گذر و قوماندان جان احمد حقجو- نیز با وی دست اتحاد داده اند.
این درحالی است که یونس قانونی در نتیجۀ در ضدیت با این تحولات، در چندین نوبت با پرخاش شدید از سوی عضو خانواده اش- عتیق الله بریالی- که اینک یکی از بازوان عملیاتی عطا نور به حساب می رود؛ مواجه شده است. عتیق الله بریالی از زمانی که در زمان مارشال فهیم از سمت معاونت وزارت دفاع عزل شد، در گوانتاناموی فراموشی ( بدون ساختمان و ورودی وخروجی) که از سوی  فهیم خان طراحی بود؛ تبعید گشت. 
بین یونس قانونی و عتیق الله بریالی صبح دیروز نیز تصادم لفظی بر سر عطا نور پیش آمده است که با استدلال و مقاومت بریالی توأم بوده است. 

اکنون تیم جدید، از شکم یک معاملۀ جدید ( اما درس گرفته از «جلالت مآب» رئیس اجرائیه!!) بیرون زده و درفضا وهوای دگرگونه خودش را به آزمایش گذاشته است. برج مقوایی که دکترعبدالله با سوء استفاده از پیش زمینۀ مسعود و شورای نظار، پیش چشم مردم گرفته بود، دیگرنقطۀ اتکایی ندارد.  سیب پوسیدۀ «جلالت مآب» خود به خود فرو افتاد؛ این سیب، مفاهیمی سیاسی از جنس سرنوشت سیب «نیوتن» خواهد داشت.