-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۵, شنبه

پاکستان: ازعملیات سازمان های جاسوسی هند- افغان نگرانیم

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان 


به گزارش روزنامه «نیشن» چاپ پاکستان، مقامات اسلام آباد به روز جمعه دراعلامیه یی از همسویی سازمان های جاسوسی هند و افغانستان برای انجام عملیات در داخل پاکستان ابراز تشویش کرده است. 
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: ما  باردیگر تاکید می کنیم که برخی عناصر خارجی به طورمشخص و گسترده در منطقه با استفاده از وضع جاری، خاک افغانستان را علیه پاکستان استعمال می کنند. نگرانی عمیق پاکستان از همسویی و فعالیت های سازمان هندی (RAW) و ادارۀ اطلاعاتی افغانستان وجود دارد.
سخنگوی پاکستان می گوید که به دلیل بی ثباتی، نهاد های ترورریستی زیادی در افغانستان لانه گرفته اند: « این وضعیت برای عناصر تروریست نظیر رهبری شبکۀ حقانی، طالبان افغان، طالبان پاکستان، داعش، القاعده، جماعت الاحرار وغیره فضای مساعدی به وجود آورده است. با این حال اتهام بستن بر دیگران در رابطه به وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان کار مناسبی نیست. بنا برین، تکرار اتهامات در رابطه به پناهگاه های امن ( برای تروریستان) و ازین قبیل مسایل غیر از لفاظی چیز دیگری نیست.»