-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

زیرخیمه فساد قیوم کوچی و گلاب منگل چه خبر است؟

سرقفلی دونیم میلیون دالری گلاب «منگل» به قیوم «کوچی»

درگزارش آمده است که « منگل  شیوه های  فساد را تغییر سیستم داده به شکل  مدرن  درکابل و دوبی عیار  کرده است. 

خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که گلاب منگل،  مقام ولایت ننگرهار را به طور «سرقفلی» به مبلغ دونیم میلیون دالر دراختیار گرفته است و مابقی پول قبلاً فیصله شده را که رقم اصلی آن در گزارش ذکر نشده، به شکل اقساط ماهانه پرداخت خواهد کرد.
علی اکبر ژوندی معاون بانک که خود تاجر ملی قلمداد شده واز جلابان به نام تیم ارگ شناخته می شود، پیش پرداخت دونیم میلیون دالر را به قیوم کوچی عموی دکترغنی واسطه شده بود. قیوم کوچی نقش نماینده گی از طالبان را در تیم ارگ برعهده دارد و در اجرای مأموریت برای رشد تروریزم، جایگاهی مشخص دارد.
گلاب منگل که به نوبۀ خویش، با قیوم کوچی دریک پروتوکول قرار دارد، عامل تباهی ساختار دولتی در بغلان شمرده می شود. وی نقدینه های پروژه های زیادی را از انگلیس گرفت و هم اکنون جایداد های بزرگی در لندن و هندوستان دارد. 
درگزارش آمده است که « منگل  شیوه های  فساد را  تغییر  سیستم داده به شکل  مدرن  درکابل و دوبی عیار  کرده است. حاکمان سابق ننگرهار  معاملات  پولی را  در ولایت  ننگرهار  انجام  می دادند؛  ولی گلاب منگل، پایتخت معاملات غیرقانونی را حتی از ننگرهار و کابل به دوبی منتقل کرده است.»
درگزارش تذکر رفته است که  نواب منگل برادر گلاب منگل پولشویی و به جریان اندازی پول های سیاه را از طریق حاجی  گل مراد و حاجی فاروق سران مافیایی  زمین  وصرافان پول، انجام می دهد. درهوتل های کابل حجره های مخصوص عیاشی برپا شده است و اجمل گلاب، فرزند گلاب منگل، اخاذی ها از تاجران و معامله گران را در مهمان خانه یی در دوبی به انجام می رساند. 

ولایت بندری ننگرهار مخزن سیال پول است و مافیای ارگ، همراه با جلابان مقرب به دکتر غنی، چور و تالان به راه انداخته اند. عواید ترازوی  ننگرهار  وشاروالی  وگمرک تورخم، به جای آن که به بانک بیت المال واریز شود، بی سروصدا در کابل و دوبی تقسیم و حل و فصل می شود. دکترغنی مطلع است که کاروان خائینان مالی با چراغ خاموش از زیر ریشش رد می شوند.

در پایان گزارش چنین آمده است: « گفته می شود که  گلاب منگل  که  در سال های گذشته  درچهارراهی حاجی یعقوب  شهرنو کابل  درساحه  تجارتی، زمین های گران قیمت را خریداری کرده وقصد داشت یک  تعمیر  ۲۴ منزله اعمار کند، ناگهان تغییر مسیر داده و می خواهد آن را به حاجی فاروق سودا کند.»