-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

باخت امریکا در میدان جنگ و درمغزهای مردم

روزنامه روزنامه دیلی سکالر نوشته است که مقامات مسکو مایل اند که تروریست های سابق ( طالبان) را در حکومت تحت حمایه امریکا جا به جا کند. حکومت افغانستان هم جهت مذاکره به تروریست هایی که ازجنگ دست می کشند، برنامه یی را روی دست گرفته است. اما این روزنامه از نوشتن این موضوع طفره رفته است که اصلا مقامات کاخ سفید بار ها تلاش کرده اند که باهمان تروریست ها وارد مذاکره شوند. همان ها اعلام کردند که طالب به منافع امریکا دیگر خطری نیست. حالا که بخشی از آنان در چهارچوب جنگ مخفی روسیه- ایران قرار گرفته اند دو باره تروریست شده اند؟