-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۵, چهارشنبه

ادبیات تحریک آمیز جنبشی ها را متوقف کنید.

واکنش های داغ و تلخ نگاری های شماری از اعضای شبکه های اجتماعی (ظاهراً)  به طرفداری جنرال دوستم، قبل از همه به موقف جنبش ملی ضربه می زند. اداره کننده گان امور تبلیغاتی جنبش باید از عواقب این زخم زنی های مجازی مطلع باشند. خصوصاً تاخت و تاز به عطا محمد نور، یک اشتباه خطرناک است. هرکسی که دست به این کار می زند، دواقع در داخل خانه یی که باید خودش زنده گی کند، آتش می افروزد.