-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۳, دوشنبه

نماینده پوتین: افغانستان کجا وامریکا کجا؟

کابلوف دربخش دیگری از مصاحبه گفته است که امریکا «پدرتعمیدی» کارزار مواد مخدر درافغانستان است.


در بخشی از مصاحبۀ ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با خبرگزاری آناتولی ترکیه آمده است که امریکا درترکیه یک پایگاه نظامی دارد؛ اما درافغانستان 9 پایگاه بزرگ قابل استفاده جمع ده پایگاه دیگر دارد؛ چرا درافغانستان؟ افغانستان کجا و امریکا کجا؟ 
اگر ما در برخی جا ها مثل مکسیکو این قبیل کار ها را انجام دهیم، برای امریکا ناراحت کننده نخواهد بود؟ یا درکیوبا که تجاربی از آن داریم و نتایجش را می دانیم. من فکر می کنم که کار ها دیگر از مُد افتاده است. چرا آن ها ( امریکایی ها) این اقدامات را پس از پانزده سال جنگ علیه تروریزم درافغانستان روی دست گرفته اند؟ آن ها احمقانه می گویند که « این کارها جنبۀ آموزشی دارند.»
کابلوف دربخش دیگری از مصاحبه گفته است که امریکا «پدرتعمیدی» کارزار مواد مخدر درافغانستان است.