-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۱, دوشنبه

ترمپ پرخاشگر، حاصل شکست درخاور میانه است

روزنامه الاهرام نگاشته است که انتقاد ها از سازمان های جاسوسی امریکا در داخل آن کشور افزایش یافته است.  انتقادهایی که تاکید می کند سازمان امنیت امریکا خطاهای شدیدی را در تعامل با پرونده های مختلف بین المللی، در راس آنها خاورمیانه، مرتکب شده است. اگر اعتراف ها و گزارش های سابق درباره این اشتباهات و بازتاب های وحشتناکش را نیز بیفزاییم، در می یابیم که حرف های ترامپ بسیار مهم هستند. شاید در راس این اعتراف ها، اظهارات مدیر سازمان امنیت امریکا، جان برنان، باشد که درباره «بهار عربی» صحبت کرد و گفت که دولت اوباما در ارزیابی بازتاب حوادث اشتباه کرد. وی اشاره کرد که واشنگتن به طور غیرواقعی امیدوار بود که این حوادث به شکوفایی دموکراسی منجر شود. وی همچنین تاکید کرد که عقب نشینی نیروهای امریکایی از عراق در سال 2011 به تقویت مواضع شبکه تروریستی داعش کمک کرد!