-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

چلیپای تاریخی عطا «نور» بر جلالت مآب ها


استاد عطا محمد «نور» در تازه ترین گفتارش، سرجماعه های ضاله و استحاله ( عبدالله، قانونی، ضیاء مسعود) را در نمد قضا وقدر پیچید و سخت فرومالید. الحق که پاره گی قبای «مقاومت» گران جعلی- مبتلا به آفت طلاپرستی- دیگر به هم نیاید. نبرد با تروریزم، کثیرالابعاد است. عطا «نور» پرچمی را که بر زمین خورده بود، در دست نگهداشته است.  هرچند زین پس، پرچم دار را هر خطری به جان درکمین خواهد بود، در تنور قانونی، عبدالله و ضیاء مسعود دیگر آتشی سوسو نخواهد زد. مثل بچه های مادر مرده هرچه زار بزنند، کاری از دست شان ساخته نیست.
این دسته همان است که حضرت سعدی توصیف کرده است: «ابریق ( آفتابه) رفیق برداشت که به طهارت می روم، و او خود به غارت برفت.»