-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

هیلی ارشاد، پیشمرگ منطق قیاسی- کلیوالی است

بانو هیلی «ارشاد» تنها سخنی تاریخی نگفته، منطق قیاسی- کلیوالی قدرت را پوره بیان کرده است. تغییر ساختار قدرت مرکزی براساس تغییر در قانون اساسی، بسان قیام حبیب الله «کلکانی» برعلیه همان مرکزیت خلل ناپذیر است. هیلی پیام الهیاتی قدرت مداری سیاسی را بیخی دقیق بیان کرده است. تنها چیزی را که تا هنوز بیخی از فهمیدنش آلرژی می گیرد و دقیق باید «مدلل» شود این است که حفظ ساختار سنتی مرکزی ( تجمع قدرت در دست یک نفر وحلقه خاص) جنگ دایمی علیه همه اقشار مملکت است و این، درتوان اردوگاهی نیست که هیلی پیشمرگ آن است. برای فهمیدن این فلسفه، به فلسفه تکامل ودگرسانی زنده گی یک لحظه مکث کند.