-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۹, چهارشنبه

سرمایه های استاد عطا همچنان درتوقیف است

 
مذاکرات والی بلخ با تیم حاکم درارگ، هرچند برخی بحران درونی جمیعت اسلامی را بیشتر خواهد ساخت اما این بار احتمالن به نتایجی خواهد رسید.
 

 
استاد عطا محمد نور با اکراه وارد کابل شده است تا به هدف پیشبرد پروسه توافق سیاسی با تیم ارگ، بالاخره یک پیش نویسی را آماده کند تا برای آزاد سازی دارایی های ایشان، قفل الکترونیکی درهم بشکند. شماری از جوانان که از وضع مرموز کنونی و معامله گری های شخصی فهیم، قانونی، ضیاء مسعود و بسم الله محمدی به ستوه آمده اند به عنوان نمادی برای آخرین امید، ایشان را درکابل گل باران کردند.
 استاد عطا که عملا سکان رهبری جمیعت اسلامی را در دست گرفته، درگیر مشکلاتی است که غیر ازخودش وخدایش، هیچ یک از گروه امیدواران جوان از چند وچون آن مطلع نیستند. قرار گزارش، سرمایه های نقدی استاد عطا محمد «نور» که دربانک های امارات مسدود شده بود، هچنان منجمد است.  تیم ارگ برخلاف گزارش های قبلی در توقیف نقدینه های استاد عطا نقشی ندارد وعطا باید با منابع بالاتر از حکومت عقب یک میزمعامله حاضر شود اما طرف رسمی معامله همان تیم ارگ است. به استاد اخبار کرده اند که برداشتن مهروموم از حسابات بانکی وی تابع قواعد وفرآیند هایی است که درمجموع زمان گیر است.
درهمین حال گزارش می رسد که بسم الله محمدی سابق وزیردفاع وداخله به علت یک رشته فساد بزرگ مالی در چندین مورد خاموشانه ممنوع الخروج است.