-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه


بنا به نوشته نشریۀ «نشنل انتریست»، شکست درافغانستان بدین معناست که ما در سطح جهانی با جنگ های دیگری رو به رو خواهیم شد. ترکیه در داخل خود به یک کشور اسلامی مبدل شده، کشورهای خلیج به هدف به محاصره کشیدن ملاها در ایران، به رادیکال های سنی مذهب به شمول افراطیون در افغانستان کمک مالی می رسانند. آیا اسلام گرایان به اهداف خود نایل خواهند شد؟ خیر، ما نمی خواهیم درین باره کنجکاوی کنیم. زمانی که شرایط مساعد است، ضروری است که آنان همین حالا در هم بشکنند. غیرازین یک استراتیژی می تواند فاجعه به بار بیاورد.