-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه

مبادله پیام از طریق انفجار درمهمانسرای قندهار

 
ایران وهند مخالف انتقال ملا یعقوب ۲۸ ساله میراث گیر ملاعمر درمعیت جنرالان آی اس آی به قندهار اند.
 

 
انفجار در مهمانسرای رسمی حکومت محلی قندهار، نسبت به دیگر اقدامات تروریستی یک اندازه متفاوت است. در پایگاه مهم و جنوبی افغانستان چرا و برای چه منظوری دپلومات های عرب خلیج که عمدتاْ مبارزه علیه شبکه های ایران و هند در افغانستان را کلید زده اند، گردهم آمده بودند. ترییبات امنیتی سرسری گرفته شده بود. درین حادثه یما قریشی خسربره ( برادرزن حامد کرزی) نیز کشته شده است.
در اجندای حکومت که درغیاب مردم افغانستان تهیه شده، قندهار به عنوان دارالاماره طالبان یکی از بسترهایی است که تحت نام اقلیم خود مختار امارت اسلامی در نظر گرفته شده است. بخشی از حکومت افغانستان به همکاری حامد کرزی خواستار انتقال قدرت سیاسی تدریجی به طالبان و ایجاد یک نظام مشارکتی جدید مطابق تعاریف خود شان هستند.

عرب های خلیج که ازین برنامه پشتیبانی می کنند، خود را وارد گود ساخته اند. سیاست عرب گرایی دکترغنی اوضاع را پیچیده تر می کند وبدنه های باقی مانده افغانستان با پول عرب ها ویران خواهد شد. انفجار قندهار هشداری به انتقال شورای رهبری طالبان ( وابسته به آی اس آی) و معطوف به ایجاد اتاق های عملیاتی برای عربها است.