-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱۰, یکشنبه

ملاسلام به شفاخانه ای درتاجکستان منتقل شده است

نصرالدین نظری به آژانس خبری پژواک گفت که ملا عبدالسلام، والی نام نهاد طالبان برای ولایت کندز هفته گذشته بر اثر یک حمله انتحاری در این ولسوالی زخمی شده بود.

وی گفت:" طالبان روابط مستقیم با کشور روسیه وتاجکستان دارند؛ روسیه برای طالبان در این ولسوالی مهمات وپول توزیع کرده است وطالبان در حال حاضر از مردم پول تقاضا نمی کنند."

ولسوال دشت ارچی افزود:" روس ها ملا عبدالسلام را بخاطر تداوی به تاجکستان انتقال داده اند، دیروز کسی به من زنگ زد و گفت که ملا عبدالسلام مرده است و جسدش را به افغانستان خواهد آورد."