-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۴, سه‌شنبه

عطا محمد «نور» چرا روی ماین پا می گذارد؟


ایشان می گوید که جنرال دوستم بايد بدون رويايي با حكومت و جامعه جهاني در صورت ارتكاب جرم، از سمت اش كنار برود. سوال این است که چرا جنرال دوستم را ازطرف خود به مبارزه فرا می خواند؟ از یک سو باور خود را از عبدالله می گیرد و راه خود را جدا می کند ازسوی دیگر٬ به طرف جنرال دوستم قلاب می اندازد. اقدام علیه عبدالله که به هیچ تبدیل شده٬ مورد حمایت اکثریت اردوگاه ضد طالب است٬ مگر این سوال را خود استاد عطا جواب بدهد که گرفتن یخن دوستم برای آینده وی چه سودی دارد؟
این ماین شاید علی العجاله منفجر نشود اما با گذشت روزگار٬ روزی انفجار خواهد کرد.