-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه

به حکیم مجاهد خبر دهید که کومنت ها را بخواند

ریشۀ نسل ضد طالب درافغانستان بسیار قوی است
امروز فرصت یافتم تا بریده نگاری های زیادی را در باره گفتار حکیم مجاهد وابسته به گروه طالبان در بارۀ رهبران ضد تروریزم در افغانستان بخوانم. نیم ساعت که سر از مرور نظریه های آدم های متفاوت در سنین متفاوت برداشتم، در حیرت فرو رفتم و یک باردیگر اعتقادم ثقه شد که جنبش ضد طالبان چقدر عمیق، پایدار و مجهز با انگیزه است. « تا گردش زمانه دور آسمان به پاست» طالب و طالب پرستی روی پیروزی و آرامش نخواهند دید.