-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

نماینده پوتین: طالبان خواستار تطبیق شریعت هستند!

اشاره: این آقا دقیقاً فرمایشات قیوم «کوچی» کاکای دکترغنی را تکرار می کند. تصادفی نیست که قیوم کوچی را به دربار  کرملین منصوب کرده اند.گزارشنامه افغانستان: ضمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین برای افغانستان در مصاحبه مفصل با خبرگزاری آناتولی ترکیه می گوید که طالبان ازین که به اسامه بن لادن پناه داده بودند، حالا ندامت می کشند و غمگین اند. وی می گوید؛ من طالبان جوان را عملاً دیده ام. سال های 1994- 1995 برای ایجاد یک تفاهم در کندهار بودم.

 آیا شما با ملاعمر دیدار کردید؟ 

بلی البته؛ من به یاد دارم که آنان عیناً به همان لحن و زبان امروزی داعش صحبت می کردند.  به طورکلی هیچ تفاوتی در صحبت شان دیده نمی شود. سناریوی همسان و ایدیولوژی یکسان؛ اما مردمانی متفاوت. و من به درستی به خاطر دارم هنگام صحبت با شورای قندهار، نقشه بزرگ چاپ عربستان از دیوار آویخته بود. خلافت درهر جا به چشم می خورد؛ درخاور میانه، بخش هایی از افغانستان، قسمت هایی از هندوستان، آسیای مرکزی تا نواحی اطراف مسکو. به طورکامل سرزمین خلافت بود. من آن نقشه را روی دیوار دیده بودم.
 بنا برین، آن ها ازین پالیسی زیان دیده اند و طالبان می گویند: نه، ما یک قدرت محلی هستیم. کشور ما از سوی صلیبیون اشغال شده است و ما برضد اشغال و برای  شکست دشمن اسلام می رزمیم. والبته ما حکومتی را می خواهیم که کشور اسلامی ما را حراست کند وما باید شریعت را جاری بسازیم؛ پس ما خواستار یک حکومت ساده هستیم.
اما شما درمیان طالبان گروپ های با نفوذ نظیر شبکه حقانی را می بینید که ایدیولوژی بسیار افراطی نظیر داعش دارند. آنان از .
چنین افکاری دست بردار نیستند.