-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۶, یکشنبه

هینس کریستیان: اسلام، اروپا را برباد می کند


اشاره: اسلام را در دوران «جنگ سرد» از خط طبیعی خارج کرده و تغییر ژنتیک دادند؛ حالا خود شان ترسیده اند.
به گزارش نیوز انترنیشنل، رهبر حزب راست افراطی اتریش به روز شنبه ضمن آن که وضع قانون جهت ممنوعیت «اسلام» و نماد های مسلمانان و اصلاح قوانین جاری در مورد منوعیت نماد های فاشیستی را خواستار شد، اظهارداشت که اسلام جامعۀ اروپایی را از بین خواهد برد. 
هینس کریستیان ستراچ در محضر ده ها هزار از حامیان خویش در گرد آیی سال نو در شهر سالزبرگ گفت که اتریش «نیازمندی قانونی است که اسلام را ممنوع اعلام کند.» وی اظهار داشت که «اجازه دهید که به سیاست اسلام پروری موجود پایان دهیم. از سوی دیگر، ما اتریشی ها، ما اروپایی ها ناگهان از صحنه حذف خواهیم.»
حزب ائتلافی جدید (OVP) به روز پنجشنبه درخواستی را مطرح کرد که به اساس آن در سال جاری به درخواست های پناهنده گی نیمی از متقاضیان که شمار شان به 17000 هزار تن می رسد، پاسخ مثبت داده شود. هینس کریستیان درواکنش به این درخواست گفت که «ما نیاز داریم که رقم پناهجویان به صفر برسد.»

یک سخنگوی حزب راست خواستار شفافیت درین باره شد و گفت: هرقانونی که علیه اسلام گرایان افراطی دراتریش وضع می شود باید مشابه به قوانین ضد احزاب فاشیستی و نماد های نازی ها باشد.

اشاره: خنجر اسلام گرایی افراطی را در «جنگ سرد» به حدی تیز کردند که حالا کُند کردنش محال شده است. حالا ظاهراً برای کنترول بی نظمی های جهانی، نسخه های افراطی می پیچند.