-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۱۶, پنجشنبه

دکترغنی، از سرقوماندانی اعلی به سرقوماندانی فساد ارتقا می یابد

مافیای خانوادگی اشرف غنی در قرارداد های مالی دولتی


1. رییس جمهور سال گذشته قرارداد تیل وزارت دفاع را که با قیمت هر لیتر 68 سینت با شرکت غضنفر بود، فسخ کرد و دوباره همان قرار داد را به مبلغ هر لیتر 88 سینت (20 سینت بالاتر در هر لیتر) به شرکتی متعلق به اجمل غنی پسرکاکایش سپرد. این در حالی است که شرکت های دیگر حاضر بودند همان قرارداد را حتی پایین تر از نرخ قبلی اش بگیرند و افزون بر آن نرخ تیل در بازار های جهانی نیز کاهش یافته بود. 
2. اجمل غنی در قرارداد انتقال حجاج امسال در تبانی با شرکت "ACMI4U" دو میلیون دالر را به جیب زدند. در حالیکه شرکت "کابوایر" در 650 ساعت پرواز زایران حج را در بدل 4298500 دالر انتقال میداده، اما در قراردادی که با همکاری اجمل غنی منعقد شده، آریانا هرساعت مبلغ 9690 دالر و در مجموع 6298500 دالر یعنی دو میلیون دالر بیشتر از نرخ اصلی آن به شرکت "ACMI4U" پرداخت کرده است. 
شرکت "کابوایر" متعلق به کسی بنام سیدسلمان آغا و شرکت "ACMI4U" متعلق به سید مجتبی برادر وی می باشد. اجمل غنی، سید سلمان آغا و سید مجتبی دوستان نزدیک هم هستند و سالها است که در دبی شراکت کاری دارند. 
قابل ذکر است که شرکت کابوایر سال گذشته نیز در قرارداد انتقال حجاج دو ونیم میلیون دالر را بدون انجام پرواز به جیب زده بود.