-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه

این سراسیمه گی در شرایط حاضر یک اشتباه جبران ناپذیر سیاسی است

اشاره: معلوم می شود که افراد جنبش ملی تیمور لنگ را نمی شناسند.
فراخوان
تجمع اعتراضی بخاطر اهانت تلویزیون طلوع به صاحب قرآن امیر تیمور گورکانی( تیمور جهان گشاه) امپراطور غرب و شرق زمانش در کابل صورت میگیرد.
مکان: منزل وکیل ...صاحب ته ینچ واقع سرک سه قلعه فتح الله کابل.
زمان: فردا دوشنبه ساعت 2 بعداز ظهر