-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ بهمن ۱, جمعه

حامد کرزی به جنرال دوستم: مادر پشتت ایستاد هستیم!

دکتراکرم خپلواک به مطبوعات «چلونکی» هایش  دستور داده بود که تمام توان خود را در افشای جنایات جنرال دوستم و انگیزش روحیات قومی علیه وی به کار گیرند.اطلاع ارسال شده به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که حامد کرزی و شماری از سران ائتلاف «شمال» ائتلافی ایجاد شده است. این درحالی است که حکومت باردیگر زیگنال داده است که برای رسیده گی به معضل ایشچی – دوستم منتظر نهایی شدن پروسه تحقیقات است. زمانی که جنرال دوستم ماه گذشته برای مقابله احتمالی با قوای کابل، در جوزجان سنگرهای تدافعی برپا می کرد؛ حامد کرزی برایش پیام داده بود که: نرواری به کابل بیا... مادر پشتت ایستاد هستیم!
درخبر آمده است که بین نماینده های جنرال دوستم و حامد کرزی تا کنون چند بار دیدارهایی صورت گرفته است. براساس  گزارش، شماری از افراطیون درتیم دکترغنی در اوج درگرماگرم جنجال ها بین حکومت مرکزی و جنرال دوستم، درجلسات خویش واضحاً عنوان می کردند که که دوستم شخص نمک حرام و نامرد است و اکنون زمان مساعدی فرارسیده است که انتقام سقوط دولت دکترنجیب الله از وی گرفته شود.
دکتراکرم خپلواک به مطبوعات «چلونکی» هایش دستور داده بود که تمام توان خود را در افشای جنایات جنرال دوستم و انگیزش روحیات قومی علیه وی به کار گیرند. اخبار این جریانات پیوسته به جنرال دوستم از مرکز ارسال می شد و او برای یک جنگ کارتمام دست و آستین برزده بود. درهمین جا بود که کرزی از زاویه ای باز وارد معامله شده است.
در ادامه خبر واصله نکاتی در باره بازمحمد جوزجانی و سناتور صفری که در جریان انفجار در مهمانسرای قندهار جان خود را از دست دادند. درین باره گفته شده است که این خانواده از عرب تبار های جوزجان می باشند. بازمحمد برادر قوماندان حیدر جوزجانی بود که به وسیله جنرال ملک به قتل رسید و از مخالفان جنرال دوستم نیز به شمار میرفت.  برادرش جنرال فقیر جوزجانی قوماندان امنیه جوزجان بود که از سوی دوستم خانه نشین گردید.